Trang 2814, kết quả từ 28131 tới 28140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Tiến La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Luyện Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Luyện Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Bá Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Bá Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280928102811281228132814281528162817...74341