Trang 2815, kết quả từ 28141 tới 28150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Khọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281028112812281328142815281628172818...74341