Trang 2818, kết quả từ 28171 tới 28180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bàn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lâm Đăng Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Đăng Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vương Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Công Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm Đức Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Đức Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguiyễn Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguiyễn Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281328142815281628172818281928202821...74341