Trang 2820, kết quả từ 28191 tới 28200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Minh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Tá Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tá Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...281528162817281828192820282128222823...74341