Trang 2825, kết quả từ 28241 tới 28250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lọc Văn Đeng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lọc Văn Đeng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thế Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...282028212822282328242825282628272828...74341