Trang 2826, kết quả từ 28251 tới 28260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Anh Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trằn Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trằn Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thắng Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thắng Đồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 7/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282128222823282428252826282728282829...74341