Trang 2828, kết quả từ 28271 tới 28280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thân Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282328242825282628272828282928302831...74341