Trang 2830, kết quả từ 28291 tới 28300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Dựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Dựa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Tùng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tùng Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Xuân Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ NguyễnThế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnThế Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282528262827282828292830283128322833...74341