Trang 2831, kết quả từ 28301 tới 28310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Duân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Duân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Biếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...282628272828282928302831283228332834...74341