Trang 2832, kết quả từ 28311 tới 28320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ đ/c Dính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Dính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282728282829283028312832283328342835...74341