Trang 2833, kết quả từ 28321 tới 28330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Bá Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Bá Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Dấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Dấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ông Xuân Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ông Xuân Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hải Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282828292830283128322833283428352836...74341