Trang 2834, kết quả từ 28331 tới 28340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Phú Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Phú Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bình Xuân Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bình Xuân Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Viết Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Viết Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Viết Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282928302831283228332834283528362837...74341