Trang 2836, kết quả từ 28351 tới 28360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Xuân Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hiềm Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiềm Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283128322833283428352836283728382839...74341