Trang 2837, kết quả từ 28361 tới 28370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quan Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quan Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Chin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...283228332834283528362837283828392840...74341