Trang 2838, kết quả từ 28371 tới 28380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đào Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Cường Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cường Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thân Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Công Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283328342835283628372838283928402841...74341