Trang 2839, kết quả từ 28381 tới 28390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Loan Văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Loan Văn Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Công Chầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Chầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Công Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Cán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 11/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283428352836283728382839284028412842...74341