Trang 2842, kết quả từ 28411 tới 28420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Bìa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Bìa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Bè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Bè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bé Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283728382839284028412842284328442845...74341