Trang 2843, kết quả từ 28421 tới 28430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Nhật Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nhật Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bèn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Chu Thế Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thế Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283828392840284128422843284428452846...74341