Trang 2848, kết quả từ 28471 tới 28480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ma Tiến Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Tiến Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khương Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lộc Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Văn Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...284328442845284628472848284928502851...74341