Trang 2850, kết quả từ 28491 tới 28500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Bá Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Chăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Căm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Căm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hà Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hà Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Càn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Càn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Gia Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Gia Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Công Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284528462847284828492850285128522853...74341