Trang 2851, kết quả từ 28501 tới 28510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thanh Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Bội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Đức Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạc Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạc Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284628472848284928502851285228532854...74341