Trang 2852, kết quả từ 28511 tới 28520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ma Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Hoài An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hoài An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ma Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Tự Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tự Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284728482849285028512852285328542855...74341