Trang 2853, kết quả từ 28521 tới 28530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Hưu Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hưu Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hầu Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hầu Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Vây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...284828492850285128522853285428552856...74341