Trang 2855, kết quả từ 28541 tới 28550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bàn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ma Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285028512852285328542855285628572858...74341