Trang 2858, kết quả từ 28571 tới 28580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Tiến Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ninh Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Hạ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Hạ Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bàn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285328542855285628572858285928602861...74341