Trang 2861, kết quả từ 28601 tới 28610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Hùng Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hùng Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Mạnh Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mạnh Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Phu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285628572858285928602861286228632864...74341