Trang 2863, kết quả từ 28621 tới 28630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Nhẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Công Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Công Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Gia Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Gia Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285828592860286128622863286428652866...74341