Trang 2864, kết quả từ 28631 tới 28640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đường Văn Ngòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đường Văn Ngòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Nguyên Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nguyên Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Quốc Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quốc Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285928602861286228632864286528662867...74341