Trang 2866, kết quả từ 28651 tới 28660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Minh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Quý Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quý Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Xuân Muộn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Muộn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Mớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mớ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Quang Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Tiến Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286128622863286428652866286728682869...74341