Trang 2868, kết quả từ 28671 tới 28680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Miên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Hữu Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Máy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Máy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Bá Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Lử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286328642865286628672868286928702871...74341