Trang 2870, kết quả từ 28691 tới 28700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Chất Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Chất Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Quang Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vủ Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vủ Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...286528662867286828692870287128722873...74341