Trang 2872, kết quả từ 28711 tới 28720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286728682869287028712872287328742875...74341