Trang 2875, kết quả từ 28741 tới 28750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kim Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287028712872287328742875287628772878...74341