Trang 2876, kết quả từ 28751 tới 28760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hà Quốc Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quốc Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bảy Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287128722873287428752876287728782879...74341