Trang 2877, kết quả từ 28761 tới 28770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Kim Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Kim Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Kềnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Kềnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287228732874287528762877287828792880...74341