Trang 2878, kết quả từ 28771 tới 28780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287328742875287628772878287928802881...74341