Trang 2879, kết quả từ 28781 tới 28790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Hữu Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Hữu Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Anh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Anh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287428752876287728782879288028812882...74341