Trang 288, kết quả từ 2871 tới 2880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cút Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cút Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn May, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Sam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lò Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Tướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Tướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Táo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Táo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Xuân Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Xuân Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...283284285286287288289290291...74341