Trang 2883, kết quả từ 28821 tới 28830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khương Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Đình Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Thị Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287828792880288128822883288428852886...74341