Trang 2886, kết quả từ 28851 tới 28860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Bá Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Thế Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thế Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cao Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288128822883288428852886288728882889...74341