Trang 2888, kết quả từ 28871 tới 28880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 4/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ đ/c Bé Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Bé Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288328842885288628872888288928902891...74341