Trang 2889, kết quả từ 28881 tới 28890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Diệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Diệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đường Kinh Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đường Kinh Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Dê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Dê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hồng Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm Ngọc Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Ngọc Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288428852886288728882889289028912892...74341