Trang 2893, kết quả từ 28921 tới 28930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lương Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Chu Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288828892890289128922893289428952896...74341