Trang 2894, kết quả từ 28931 tới 28940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Câm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Câm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Cạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Quang Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vủ Đình Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vủ Đình Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cáo Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cáo Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Chất Càn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chất Càn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288928902891289228932894289528962897...74341