Trang 2895, kết quả từ 28941 tới 28950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Minh Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Yên Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Yên Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Công Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Công Binh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289028912892289328942895289628972898...74341