Trang 2896, kết quả từ 28951 tới 28960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đường Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đường Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Quang Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Cao Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cao Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ VũHồng Bến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ VũHồng Bến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Kim Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Kim Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289128922893289428952896289728982899...74341