Trang 2898, kết quả từ 28971 tới 28980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phú Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Đình Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Xuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Quốc Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289328942895289628972898289929002901...74341