Trang 2899, kết quả từ 28981 tới 28990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Viển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289428952896289728982899290029012902...74341