Trang 2900, kết quả từ 28991 tới 29000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ TrịnhVăn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TrịnhVăn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Như Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Như Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thành Quang Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành Quang Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289528962897289828992900290129022903...74341