Trang 2903, kết quả từ 29021 tới 29030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Đình Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đình Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đình Trục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Trục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Trai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...289828992900290129022903290429052906...74341